Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Stračena Pub
Pustkovec

První restaurace v Ostravě s otevřenou kuchyní, kde vaříme pouze z bio potravin. Na deseti pípách pivní speciály z malých a středních pivovarů.
Rozvoz jídla - Foodora

NAŠE ADRESA

Pavlouskova 4457/24
Ostrava-Poruba, 708 00
info@stracenapub.cz
+420 775 559 891
Rezervace

OTEVÍRACÍ DOBA

  • PO: 11:30 - 22:00
  • ÚT: 11:30 - 22:00
  • ST: 11:30 - 22:00
  • ČT: 11:30 - 22:30
  • PÁ: 11:30 - 24:00
  • SO: 11:30 - 24:00
  • NE: 11:30 - 21:00

Sledujte nás

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Stračena Pub s.r.o., se sídlem Lužická 590/2, Výškovice, 700 30 Ostrava, IČO: 04964381, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 65746 , jako správce osobních údajů (dále jen jako „Správce“) těmito Zásadami své zákazníky, uživatele webů: www.stracenapub.cz, vyskovice.stracenapub.cz, pustkovec.stracenapub.cz, voucher.stracenapub.cz, stracenagarden.cz a restaurant.stracenacity.cz jako subjekt osobních údajů (dále jen jako „Subjekt údajů“) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

1. NA ÚVOD

1.1 Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) s a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1.2 Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3 Další pojmy (termíny) jako „zvláštní kategorie osobních údajů“, „subjekt údajů“, „zpracování osobních údajů“, „správce“, „zpracovatel“, „rizikové zpracování“, „automatické individuální rozhodování vč. profilování“ a „odpovídající technická a organizační opatření“ mají význam a je potřeba je vykládat v souladu a v kontextu s GDPR.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ

2.1 Správce zpracovává o Subjektu údajů následující údaje: a) adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, IP adresa
b) údaje o transakcích prostřednictvím platební brány
c) údaje o návštěvnosti webů Správce a o chování uživatelů těchto webů
d) údaje o zakoupeném zboží a službách, údaje o komunikaci se Správcem

2.2 V rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely používá Správce na svém webu tzv. soubory cookies. Zásady užívání cookies jsou upraveny v článku 6. níže.

2.3 Osobní údaje lze uložit po delší dobu, než je uvedena v níže uvedené tabulce, pokud se tyto zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ – DOBA ZPRACOVÁNÍ

Zpracovávané osobní údaje Účel zpracování Právní důvod pro zpracování Doba zpracování
Adresní a identifikační údaje vyřizování objednávek a komunikace ohledně uzavření a plnění smlouvy, zasílání obchodních sdělení po uzavření smlouvy provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy), plnění smlouvy, oprávněný zájem po dobu nezbytně nutnou k jednání před uzavřením smlouvy a následně pro plnění smlouvy, pro účely obchodních sdělení po dobu 1 roku od jejího ukončení
Údaje o transakcích prostřednictvím platební brány vyřizování objednávek a plnění smlouvy, vedení účetnictví plnění smlouvy, plnění právních povinností po dobu 10 let od provedení poslední platby
Údaje o zakoupeném zboží a službách, údaje o komunikaci se Správcem plnění smlouvy, péče o zákazníka plnění smlouvy, oprávněný zájem po dobu trvání smlouvy a po dobu 1 roku od jejího ukončení
Jméno a e-mail udělené mimo plnění ze smluvního vztahu pouze pro odběratele novinek (newsletteru) pravidelné zasílání obchodních sdělení obsahují nabídky, informace a aktuality v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. udělený souhlas do odvolání souhlasu, případně odhlášení z odběru

3.1 Odběr newsletterů: Pokud zákazník využil možnosti přihlásit se k odběru newsletteru, uděluje tím Správci souhlas s využitím své e-mailové adresy pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení spjaté s nabízenými produkty či službami. E-mailová adresa bude zpracována v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a za dodržení těchto zásad. Udělený souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat e-mailem zaslaným na adresu info@stracenapub.cz, sdělením zaslaným na adresu sídla Správce nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru v každém zaslaném obchodním sdělení.

4. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Osobní údaje Správce zpracovává korektně, zákonným a transparentním způsobem. Tyto Zásady seznamují Subjekt údajů s rozsahem, obsahem a způsobem, jakým zpracovává Správce osobní údaje.

4.2 Osobní údaje, které Správce zpracovává jsou ve vztahu k smluvnímu vztahu přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah pro naplnění stanoveného účelu.

4.3 Správce potřebuje, aby osobní údaje Subjektu údajů byly přesné a aktuální. Pokud bude některý z poskytnutých údajů neaktuální, Subjekt údajů má povinnost sdělit Správci správný údaj.

4.4 Osobní údaje Správce zpracovává způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚMYSL PŘEDAT INFORMACE

5.1 Osobní údaje Subjektu údajů může Správce předat také třetí osobě jako příjemci. Správce takto poskupuje však vždy pouze v odůvodněných případech. Osobní údaje může Správce předat těmto příjemcům:
a) zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje Subjektu údajů dle pokynů Správce a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR; například poskytovatelům programů, které využívá Správce pro lepší zabezpečení a chod jeho služeb a poskytovatelům služeb, zejména Google Analytics a Google Ads; tito budou mít přístup pouze v nezbytném rozsahu a za účelem správy a technické podpory používaných programů;
b) orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžadují platné právní předpisy;
c) jiným subjektům v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně práv, majetku či bezpečnosti Správce.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

6.1 Soubory cookies

Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy v zařízení Subjektu údajů a které Správci pomáhají shromažďovat údaje o aktivitách Subjektu údajů. Soubory cookies Správci zejména umožňují ukládat nastavení a preference, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a analyzovat fungování webu. Cookies mohou pocházet od Správce nebo od třetích stran, jejichž služby Správce využívá. Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky svým výchozím nastavením. I přesto má Subjekt údajů možnost nastavit si prohlížeč tak, aby se soubory cookies před uložením zobrazovaly, nebo aby se kategoricky nepovolovaly.

Správce upozorňuje, že změna nastavení se vždy vztahuje pouze na daný prohlížeč. Pokud Subjekt údajů používá více prohlížečů, je nutné v nich změnit nastavení jednotlivě. Dále je možné soubory cookies z mediální paměti kdykoli smazat. Další informace jsou k dispozici ve funkcích prohlížeče nebo operačního systému.

6.2 Druhy cookies

Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že uživatelské preference Subjektu údajů zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies Správce usnadňuje návštěvu webových stránek. Tímto způsobem nemusí Subjekt údajů při návštěvě webových stránek opakovaně zadávat stejné informace. Tyto cookies je možné umístit bez souhlasu Subjektu údajů.

Analytické soubory cookies

Analytické soubory cookies Správce využívá k optimalizaci webových stránek pro uživatele. Pomocí těchto analytických souborů cookies získává Správce informace o používání webových stránek. Ukládání těchto cookies je založeno na souhlasu Subjektu údajů.

Marketingové/Sledovací cookies

Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na webu pro podobné marketingové účely. Ukládání těchto cookies je založeno na souhlasu Subjektu údajů.

6.3 Umístěné cookies

Technický název Hostitel Popis Doba trvání
_ga Google Cookie nastavená službou Google Analytics vytváří statistický identifikátor, který generuje údaje o tom, jak je webová stránka používána. 2 roky
_gad Google Cookie nastavené službou Google Analytics slouží k rozlišení uživatelů. 1 den
_gat Google Cookie nastavené službou Google Analytics slouží k omezení počtu žádostí na server 1 den
_fbp Facebook Cookie nastavené službou Facebook k poskytování reklamních produktů pro nabízení v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce

6.4 Správa nastavení souhlasu a možnost odstranění cookies

Na této adrese lze změnit nastavení Cookies: Změnit nastavení Cookies.

Pomocí internetového prohlížeče je možné automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Je možné také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se Subjektu údajů při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech jsou k nalezení v nápovědě internetového prohlížeče.

Správce upozorňuje, že web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud Subjekt údajů cookies smaže ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po udělení souhlasu, pokud znovu navštíví webové stránky Správce.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1 Práva Subjektu údajů jsou důležitým prvkem ochrany osobních údajů. Pokud se bude Subjekt údajů domáhat jakéhokoliv svého níže uvedeného práva, poskytne mu Správce informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Subjektu údajů. Tuto lhůtu může Správce ve výjimečných případech prodloužit až o dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodu prodloužení informuje Správce Subjekt údajů.

7.2 Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

7.3 Subjekt údajů má právo:

7.3 Subjekt údajů má právo:

a. být informován o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů sdělujeme Správce zejména prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů.

b. na přístup k osobním údajům

Pokud o to Subjekt údajů požádá získá od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány má Subjekt údajů právo získat následující informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového úřadu; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Většinu těchto informací zjistíte z těchto zásad ochrany osobních údajů, ale pokud bude mít Subjekt údajů zájem může se na výše uvedené také dotázat.

c. na opravu, resp. doplnění

Pokud Subjekt údajů ví nebo se domnívá, že Správce zpracovává jeho nepřesné osobní údaje, Subjekt údajů na to může upozornit a Správce má povinnost údaje opravit. Pokud bude Subjekt údajů chtít nějaký neúplný osobní údaj doplnit s přihlédnutím k účelu zpracování, může na to upozornit Správce a Správce má povinnost údaje doplnit.

d. na výmaz

Toto právo Subjektu údajů ukládá Správci povinnost zlikvidovat osobní údaje v souladu s článkem 17 odst. 1 GDPR pokud je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
- Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
- Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR;
- a zároveň nelze aplikovat ani jednu z výjimek uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR.

e. na omezení zpracování

V rámci tohoto práva má Subjekt údajů možnost požádat Správce, aby omezil zpracování osobních údajů. Pokud jsou splněny podmínky dle článku 18 odst. 1 GDPR musí tak Správce učinit.

f. na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat, tedy zejména stáhnout, od Správce své osobní údaje ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a dále má právo na přímé poskytnutí osobních údajů jinému správce.

g. vznést námitku

V některých případech má Subjekt údajů možnost vznést tzv. námitku proti zpracování. Jedná se zejména o situace, kdy Subjekt údajů neměl možnost ovlivnit to, že jsou jeho údaje zpracovány, a zároveň se nejedná o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem, kdy je tato nemožnost obhájitelná. Subjekt údajů má takto možnost vznést tři druhy námitek proti zpracování. Jsou to námitky proti:
- zpracování na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
- zpracování pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu;
- zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
- Je-li vznesena námitka, údaje dále Správce nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjekt údajů nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Je-li vznesena námitka proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování, musí Správce přestat osobní údaje zpracovávat.

h. nebýt předmětem rozhodnutí založeném na automatizovaném individuálním rozhodování, včetně profilování

Při zpracovávání osobních údajů Subjekt údajů nedochází nikdy k rozhodnutí výhradně na základě automatizovaného individuálního rozhodování, a to ani na základě profilování.

i. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Kdykoliv může Subjekt údajů odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, které jsou mnou na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

j. získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Pokud je pravděpodobnost, že vznikne vysoké riziko pro práva a svobody Subjekt údajů v důsledku porušení zabezpečení Správce, oznámí to Správce Subjektu údajů bez zbytečného odkladu.

k. podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud by Subjekt údajů nabyl dojmu, že Správce porušuje své povinnosti při zpracovávání jeho osobních údajů, má Subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz; www: https://www.uoou.cz; tel.: +420 234 665 111.

8. ZMĚNY ZÁSAD

8.1 Zásady ochrany osobních údajů se můžou časem změnit. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejní Správce na svém webu. Pokud se bude jednat o významné změny může o nich Správce informovat Subjekt údajů e-mailem.

9. NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

9.1 Pokud bude Subjekt údajů chtít kontaktovat Správce v souvislosti se zpravováním jeho osobních údajů, může se obrátit na následující kontakty:

písemně na adresu sídla: Lužická 590/2, Výškovice, 700 30 Ostrava

e-mailem na e-mailovou adresu: info@stracenapub.cz

TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NABÝVAJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNE: 1.6.2024.